سامانه پیامکی

عضویت در سامانه پیامکی هیئت غریب مدینه قم المقدسه

جهت اطلاع از مراسمات کلید واژه های زیر را به سامانه پیامکی ۰۹۱۹۵۸۸۱۰۱۲ ارسال فرمایید.

اطلاع از مراسمات هفتگی کلمه "هفتگی"

اطلاع از مراسمات ویژه کلمه "ویژه"

 

توجه : دریافت پیامک های مراسمات هیچگونه هزینه ای برای دریافت کننده پیامک، نخواهد داشت.