سامانه پیامکی

عضویت در سامانه پیامکی هیئت غریب مدینه قم المقدسه

جهت اطلاع از مراسمات بایستی عدد (٠٢٩٨٩٩) را به سامانه پیامکی (۱۰۰۰۸۴۳۶۶۲۶۳۷۷) ارسال فرمایید.

 

 

توجه : دریافت پیامک های مراسمات هیچگونه هزینه ای برای دریافت کننده پیامک، نخواهد داشت.