شیعیان با طرح نقشه”رانندگی زنان” قصد اشغال کشور ما را دارند!؟

71717_387
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، "عبدالعزیز الفوزان" یکی از مفتی های سعودی در جدیدترین توهم های مطرح شده از سوی مفتی های این کشور به رانندگی زنان پرداخت. وی در ادعاهای واهی خود گفت: سعودی از سوی طرف های بسیاری هدف قرار داده شده است و همین کافی است که روحانیون در تهران و متحدان آنها در سوریه، عراق، یمن و لبنان با همکاری یهودیان و مسیحیان به این کشور چشم دوخته اند . در میان دشمنان امت هیچ طایفه ای کینه توزتر از شیعه برای قتل مسلمانان و تخریب کشورهای آنها نیست! ا...
بیشتر