تحریم و بدعت خواندن جشن میلاد پیامبر(صلی الله علیه و آله) توسط مفتی اعظم سعودی.

7411
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، ”عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ" مفتی اعظم سعودی از برگزاری جشن میلاد پیامبر(صلی الله علیه و آله) (12 ربیع الاول از نظر اهل سنت/17 ربیع الاول از نظر شیعه) نهی کرد. وی در خطبه های نماز جمعه دیروز گفت: باید بدانیم این جشن و امثال آن از بدعت ها و خرافاتی است که خداوند آن را نازل نکرده است، بلکه بدعتی ضاله است که بعد از 3 قرن رسم شده است و باید کنار گذاشته شود. آل شیخ سپس مدعی شد این گونه اقدامات از مظاهر شر و فساد است. وی که در مسجد...
بیشتر