ایران یکی از مسیرهای پیوستن هواداران به گروه تروریستی داعش

هیئت غریب مدینه قم (المقدسه)
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، هواداران گروهک تروریستی داعش از هر طریقی تلاش میکنند خود را به این گروه رسانده تا در جنایات آنان شریک شوند. کارزار میدانی داعش هم اکنون سوریه و عراق است که بهترین راه برای گرویدن به این گروه برای افرادی که در افغانستان، پاکستان و هند عبور از ایران و ورود به عراق است .   یک منبع آگاه در گفتگو با شیعه نیوز اظهار داشت بیش از دوسال است که هواداران داعش به صورت غیر قانونی تلاش میکردند وارد ایران شده تا پس از عبور از مرزهای کشورمان خود را به این گروه تروریستی رسانند ...
بیشتر

ایران یکی از مسیرهای پیوستن هواداران به گروه تروریستی داعش .

هیئت غریب مدینه قم (المقدسه)
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، هواداران گروهک تروریستی داعش از هر طریقی تلاش میکنند خود را به این گروه رسانده تا در جنایات آنان شریک شوند. کارزار میدانی داعش هم اکنون سوریه و عراق است که بهترین راه برای گرویدن به این گروه برای افرادی که در افغانستان، پاکستان و هند عبور از ایران و ورود به عراق است .   یک منبع آگاه در گفتگو با شیعه نیوز اظهار داشت بیش از دوسال است که هواداران داعش به صورت غیر قانونی تلاش میکردند وارد ایران شده تا پس از عبور از مرزهای کشورمان خود را به این گروه تروریستی رسانند ...
بیشتر

آیت‌الله حکیم:خطر تروریست‌ها با ذبح شیعیان افغانستان آغاز شد/به دنبال الگو شدن شیعه هستیم

80534_605
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، آیت الله "سید محمد سعید حکیم" در دیدار با "إما نیکسلون" عضو مجلس اعیان انگلیس از پیامدهای تفکر تروریستی در تمام کشورهای جهان بر حذر داشت و بر ضرورت مبارزه با آن تاکید کرد. بنا به گزارش رسانه های عراق، آیت الله حکیم گفت: خطر تفکر تروریستی با ذبح شیعیان در افغانستان آغاز و  سپس به عراق ، منطقه و بعد از آن کشورهای اروپایی کشیده شد و همه اینها به این دلیل است که برخورد قاطع با تروریسم نشده است و موضع اعلام شده از سوی برخی کش...
بیشتر