به اسارت گرفتن دهها زن و کودک ترکمن شیعه توسط داعش در موصل

80135_260
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، پارلمان اقلیم کردستان عراق اعلام کرد آماری از سازمان های ترکمن شیعه دریافت کرده که نشان می دهد داعش 400 ترکمن از جمله زنان و کودکان را در شهر موصل زندانی کرده است. "سوران عمر" رئیس کمیته حقوق بشر در پارلمان اقلیم کردستان در این باره گفت: پس از دریافت گزارش مذکور از سازمان های وابسته به ترکمن ها به عمق جنایات داعش علیه این طایفه پی بردیم. وی افزود: 400 ترکمن همچنان در دست داعش اسر هستند که در این بین 70 کودک و 50 زن نیز وجود دار...
بیشتر