معرفی نظریه پردازان سلفی به عنوان “شیوخ گمراه” در نشریه داعش+تصویر

74710_100
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، "دابق" نشریه انگلیسی منتسب به داعش در شماره جدید 63 صفحه ای خود با یکی از نزدیکان "ابومصعب زرقاوی" که از رهبران القاعده در عراق بوده است، مصاحبه کرده و آن را منتشر نموده است. شخص مذکور ابتدا "اسامه بن لادن" رهبر کشته شده القاعده را پیرو عقیده "مرجئه" معرفی می کند.( مرجئه نام فرقه ای است که در پایان نیمه اول قرن یک هجری و پس از خوارج پدید آمدند. لغت مُرجئه از مُرجِی به معنای تأخیر افکنده می آید؛ بدین معنا ک...
بیشتر