تاکید “دیوان وقف شیعی” عراق بر عزمش برای ساخت دوباره تمام اماکن مقدسه تخریب شده

73640_475
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، "دیوان وقف شیعی" عراق از عزم راسخش برای ترمیم تمام مراقد و مزارهای مقدسه تخریب شده به دست داعش خبر داد. شیخ "سامی المسعودی" دبیر کل این دیوان در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: ما در حال حاضر 11 مزار تخریب شده به دست داعش در استان دیاله را ترمیم کرده ایم و اراده ای راسخ برای ساخت دوباره تمام این اماکن مقدس داریم. وی افزود : طرحی مشخصی برای ساخت تمام مراقد و اماکن مقدس اتخاذ خواهیم کرد و اجرای آن بعد از پایان درگیری با این گروه...
بیشتر