مراسم ظهر عید غدیر منزل حاج سیدرضاتحویلدار + تصویری

DSC00661-1280
      به گزارش «هیئت غریب مدینه» مراسم ظهر عید غدیر خم که با حضور شاعر اهل بیت امیرحسن آکار ومحسن کیوانی و حاج سیدرضا تحویلدار که در منزل حاج سیدرضا تحویلدار برگزار شد.  
بیشتر