انتقاد شدید مجری عربستانی نسبت به اقدامات مفتی های سعودی.

74044_293
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، "داوود الشریان" نویسنده، روزنامه نگار و مجری عربستانی در برنامه ای از این شبکه به نام "الثامنه" اظهارات "سلمان عوده" مفتی وهابی عربستانی پیرامون دیدن پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) در خواب را به تمسخر گرفت. "سلمان عوده" در اظهارات توئیتری خود ادعا کرده است که پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) را در خواب دیده است و خود پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) اجازه افشای این خواب را به او داده است. ضش "ال...
بیشتر