تحریم و بدعت خواندن جشن میلاد پیامبر(صلی الله علیه و آله) توسط مفتی اعظم سعودی.

7411
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، ”عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ" مفتی اعظم سعودی از برگزاری جشن میلاد پیامبر(صلی الله علیه و آله) (12 ربیع الاول از نظر اهل سنت/17 ربیع الاول از نظر شیعه) نهی کرد. وی در خطبه های نماز جمعه دیروز گفت: باید بدانیم این جشن و امثال آن از بدعت ها و خرافاتی است که خداوند آن را نازل نکرده است، بلکه بدعتی ضاله است که بعد از 3 قرن رسم شده است و باید کنار گذاشته شود. آل شیخ سپس مدعی شد این گونه اقدامات از مظاهر شر و فساد است. وی که در مسجد...
بیشتر

تحریم جشن میلاد پیامبر(صلی‌الله و علیه و آله) از سوی سلفی‌های مصر

به گزارش «هیئت غریب مدینه»، تمام احزاب سلفی مصر برگزاری جشن در عید میلاد پیامبر(صلی‌الله و علیه و آله) (12 ربیع الاول از نظر اهل سنت/17 ربیع الاول از نظر شیعه) را رد کردند و حتی برخی آن را تحریم نمودند. "محمود الحجازی" از رهبران حزب سلفی "النور" در این باره گفت: حزب نور قصد برگزاری هیچ جشنی در میلاد پیامبر اکرم (صلی‌الله و علیه و آله) را ندارد به ویژه که برای انتخابات پارلمانی آماده می شویم. "محمد حسان" و "ابواسحاق الحوی...
بیشتر