تشکیل کمیته ویژه جنایت ضد شیعی “اسپایکر” به دستور “حیدر عبادی”/حکم بازداشت۱۶۰ متهم

71210_375
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، "حیدر عبادی" نخست وزیر عراق دستور داد کمیته ای ویژه برای ارتباط با خانواده شهدای پایگاه نظامی "اسپایکر" عراق تشکیل شود. "حیدر عبادی" ضمن دستور برای تشکیل کمیته ای ویژه برای ارتباط با خانواده شهدای این پایگاه نظامی، اعلام کرد که یک گزارش مفصل و کامل از این جنایت وحشتناک آماده شود. در همین راستا "ماجد الاعرجی" رئیس دادگاه مرکزی عراق امروز دوشنبه از ثبت اسامی 728 مفقود شده در جنایت مذکور خبر داد. وی ا...
بیشتر