رد پایان‌نامه مغرضانه دانشجوی دکترای دانشگاه “آکسفورد” علیه امیرالمومنین(علیه السلام)

73637_595
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، دانشگاه آکسفورد" انگلیس پایان نامه دانشجوی وهابی سعودی تبار " عثمان الکلبانی" را به دلیل کثرت اشتباهات و رفتار بی ادبانه دانشجوی مذکور در جلسه دفاع و در مقابل رئیس کمیته دفاع پروفسور "طارق خان" رد کرد. از بارزترین اختلافات پیش آمده در جلسه دفاع میان این دانشجوی دکترای پژوهش های اسلامی و هیئت دفاع ، تفسیر صفت"الأنزع البطین" در مورد امیرالمومنین (علیه السلام) بود. صفتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به امیرالموم...
بیشتر