اعزام ۱۰۰ مبلغ از الجزائر به فرانسه برای رسوا کردن وهابیت.

77136_311
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، "دلیل ابوبکر" پیشوای نماز جماعت مسجد بزرگ پاریس اعلام کرد به زودی 100 مبلغ و امام جماعت از الجزائر به فرانسه فرستاده می شوند. وی افزود: وظایف این مبلغان که در شرایط امنیتی از آنها استقبال به عمل خواهد آمد بیدار کردن گروه های خفته در فرانسه و نیز آماده کردن زمینه برای بازگشت جهادی های اروپایی –به تعبیر وی- به کشورشان است، کسانی که اکنون در کنار گروه های تروریستی می جنگند. دلیل ابوبکر در ادامه تصریح کرد: تروریسم نه از سوی ا...
بیشتر