آیت‌الله حکیم:خطر تروریست‌ها با ذبح شیعیان افغانستان آغاز شد/به دنبال الگو شدن شیعه هستیم

80534_605
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، آیت الله "سید محمد سعید حکیم" در دیدار با "إما نیکسلون" عضو مجلس اعیان انگلیس از پیامدهای تفکر تروریستی در تمام کشورهای جهان بر حذر داشت و بر ضرورت مبارزه با آن تاکید کرد. بنا به گزارش رسانه های عراق، آیت الله حکیم گفت: خطر تفکر تروریستی با ذبح شیعیان در افغانستان آغاز و  سپس به عراق ، منطقه و بعد از آن کشورهای اروپایی کشیده شد و همه اینها به این دلیل است که برخورد قاطع با تروریسم نشده است و موضع اعلام شده از سوی برخی کش...
بیشتر