تصویر فعال زن بحرینی بر پوستر تبلیغاتی فیلم آمریکایی + عکس

73898_600
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، فیلم آمریکایی با نام " We are the giant" «ما یک غول (قدرتمند) می خواهیم» ، تصویری از زینب خواجه فعال زن شیعه بحرینی را برای پوستر تبلیغاتی خود برگزید. فیلم مذکور با مضمون رهایی از بردگی و انقلاب های خاورمیانه ساخته شده است و با موفقیتی چشمگیر، تا کنون چندین جایزه را نصیب خود کرده است. در تصویر مذکور زینب خواجه به نشانه مقاومت، در مقابل گشتی های نظامی آل خلیفه ایستاده است . این فیلم به کارگردانی "گِرِگ پ...
بیشتر