سقوط پرچم عربستان در میدان “ملک عبدالله” جده + تصویر

70883_349
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، بر اثر بادهای شدیدی که دیروز جمعه در جده می وزید، پرچم عربستان سعودی که در بالاترین دکل موجود در میدان "ملک عبدالله" واقع در بلوار جده نصب شده بود ، سقوط کرد. سقوط این پرچم باعث بدبینی بیشتر برخی از عامه مردم که حامی حکومت هستند، شده است و بیم آن دارند که نکند این جریان نشان از آغاز فروپاشی آل سعود باشد. اگر چه این موضوع فقط یک صحبت عامیانه است و بس. این پرچم در حالی سقوط کرد که شرکت نصب کننده اش بر اساس شرایط آب و هوایی تعهد د...
بیشتر