شروط اسرائیلی برای پادشاه آینده عربستان سعودی.

75387_746
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، پروفسور "آلکس بلیگ" رئیس بخش اسرائیل و سیاست خاورمیانه و مشاور اسبق "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل، پیش بینی های خود در مورد فوت پادشاه سعودی و شخصی را که جانشین وی می شود ، اعلام کرد. وی گفت: هر اتفاقی که در خاورمیانه بیفتد بر اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین حالت عدم آرامش و مشنج شدن اوضاع سعودی (که در افق دیده می شود) نیز بر تل آویو تاثیر خواهد گذاشت. این سیاستمدار اسرائیلی در ادامه اذعان کرد: سعودی و اسرا...
بیشتر