۴ شعبان ۱۴۳۵

DSC00069
        مراسم 4 شعبان 1435 بانوای حاج سیدرضاتجویلدار و حاج علی باقری برگزار شده است را میتوانید به صورت صوتی دانلود فرمایید.   لينك مستقيم: حاج سیدرضاتحویلدار - آقام عباس یا کاشف الکرب حاج سیدرضاتحویلدار - مدح خوانی حاج علی باقری - تو اعتکافم تو میخونه حاج سیدرضاتحویلدار - امشب خدا همه دارایش رو روکرد
بیشتر