شهادت حضرت زهرا ۱۴۳۴

0011
  شهادت حضرت زهرا (س)با نوای حاج سیدرضاتحویلدار و کربلایی کاظم اکبری 1434 تحويلدار- ظهرشهادت فاطمه زهرا (همه وجودم بود و نبودم)(تك) تحويلدار- ظهرشهادت فاطمه زهرا (بربانوي مطهرمون گريه ميكنيم)(جنوبي) تحويلدار- ظهرشهادت فاطمه زهرا (قرآن گشودم و آينه محشر بياورم)(سنگين) تحويلدار- ظهرشهادت فاطمه زهرا (داره يادش مياد اون كوچه ي غريب و درد)(َشور) تحويلدار- ظهرشهادت فاطمه زهرا (تو روضه ها مادر من)(شور) اكبري - ظهرشهادت فاطمه زهرا (دست ...
بیشتر