فراخوانی روحانی شیعه بحرینی برای حضور در دادگاه از سوی آل خلیفه+تصویر

71628_193
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، آل خلیفه نامه ای قضایی برای شیخ " علي بن أحمد الجدحفصی" از روحانیون شیعه بحرین که حامی انقلاب این کشور می باشد، فرستاده است. بر اساس نامه ارسال شده شیخ الجدحفصی باید در روز 28 دسامبر( 7 دی ماه) در دادگاه این کشور حاضر شود. ائتلاف "14 فوریه" بحرین در واکنش به این اقدام اعلام کرد که دادگاه های بحرین نمایندگان اجرایی ظلم و سرکوب نظام هستند. این ائتلاف وابسته به شیعیان افزود: این گونه اقدامات بر هدف قرار دادن هدفدار عل...
بیشتر