تأیید حکم ناجوانمردانه علیه روحانی شیعی برجسته عربستانی در دادگاه تجدید نظر

75124_783
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، دادگاه تجدید نظر کیفری عربستان حکم صادر شده علیه شیخ "توفیق عامر" روحانی شیعه عربستانی را تایید کرد. دکتر "صادق جبران" وکیل شیخ عامر در صفحه توئیتر خود نوشت: به موجب این حکم ، شیخ توفیق عامر باید 8 سال زندان را تحمل کند و از ایراد خطبه و سفر به مدت 10 سال منع خواهد شد. این حکم پس از درخواست دادگاه تجدیدنظر کیفری در سال گذشته صدر شد. حکم اولیه 4 سال زندان و ممنوعیت از سفر و ایراد خطبه به مدت همین 4 سال بود اما دادگاه ت...
بیشتر