افشای ابعاد جدیدی از فساد اخلاقی نظامیان زن و مرد اسرائیل تصویر+.

75595_238
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، رسانه های اسرائیلی اعلام کردند 10 هزار نظامی زن اسرائیل پس از پایان دوره خدمت نظامی خود در ارتش این رژیم ، برای بهتر شدن اوضاع مالی خود به کارهای غیراخلاقی جنسی روی آورده اند. بر اساس آمار یک مرکز اسرائیلی، 81 درصد از نظامیان زن در زمان خدمت نظامی خود از سوی فرماندهان و نظامیان مورد انواع تعرض و سوءاستفاده اخلاقی قرار گرفته اند. در گزارش مذکور ذکر شده که تاجران امور غیراخلاقی و فساد، مبلغی معادل 8 تا 10 هزار دلار به نظامیان زن اسرائیلی پ...
بیشتر