کودکان قزاقستانی قربانیان جدید داعش در تروریسم پروری + تصاویر

71249_860
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، داعش به تازگی ویدئویی از آموزش دختران و پسران کم سن و سال قزاقستان در مدارس وابسته به داعش منتشر کرده است. بیشتر کودکان حاضر در ویدئو دختر هستند. در ویدئوی منتشر شده ، یکی از داعشی های قزاقستانی در این باره می گوید: ما فرزندانمان را در سرزمین خلافت و تحت امر خلیفه "ابوبکر بغدادی" آموزش می دهیم و آنها به خاطر این خوشبختند! ما به آنها زبان عربی و علم تجوید و فقه و فنون نظامی می آموزیم و پیشرفت خوبی در این زمینه دارند. وی در اد...
بیشتر