شیوه دست اندرکاران فیلم “رستاخیز” برای فشار بر مراجع

39113_N1BIGJH0_file
به گزارش هیئت غریب مدینه، فیلم پر اشکال "رستاخیز" هنوز هم مخالفان بسیار زیادی بخصوص در میان مراجع عظام تقلید دارد. این در حالیست که دست اندرکاران آن تلاش گسترده ای برای جلب رضایت مراجع تقلید دارند تا شاید بتوانند اجازه پخش آن را بگیرند. در همین حال شنیده های خبرنگار ما حاکی از آن است که دست اندرکاران فیلم "رستاخیز" برای فشار بر مراجع، با برخی از افراد با نفوذ در بیوت مراجع ارتباط برقرار کرده و تلاش می کنند از طریق آنها بر تعدادی از مراجع تقلید تأثیر بگذارند. اما جای شکرش باقیست که مراجع عظام ...
بیشتر