استاد دانشگاه “ام القری” عربستان پیشنهاد جابجایی مقام ابراهیم (علیه السلام) را داد!

71779_860
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، دکتر " عبدالعزیز الحربی" رئیس بخش مجمع عربی و استاد علوم دینی دانشگاه "ام القری" عربستان پیشنهاد داده است که مقام ابراهیم (علیه السلام) از مکان فعلی اش در حرم مکی جابجا شود و به انتهای صحن طواف منتقل شود. " عبدالعزیز الحربی" دلیل این پیشنهادش را اینطور اعلام کرده است که وجود مقام ابراهیم (علیه السلام) در مرکز صحن باعث ازدحام زیاد حاجیان در هنگام طواف می شود. وی همچنین مدعی شده است که هیچ متن شرعی که منتقل کر...
بیشتر