معرفی نظریه پردازان سلفی به عنوان “شیوخ گمراه” در نشریه داعش+تصویر

74710_100
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، "دابق" نشریه انگلیسی منتسب به داعش در شماره جدید 63 صفحه ای خود با یکی از نزدیکان "ابومصعب زرقاوی" که از رهبران القاعده در عراق بوده است، مصاحبه کرده و آن را منتشر نموده است. شخص مذکور ابتدا "اسامه بن لادن" رهبر کشته شده القاعده را پیرو عقیده "مرجئه" معرفی می کند.( مرجئه نام فرقه ای است که در پایان نیمه اول قرن یک هجری و پس از خوارج پدید آمدند. لغت مُرجئه از مُرجِی به معنای تأخیر افکنده می آید؛ بدین معنا ک...
بیشتر

هشدار نشریه آمریکایی فارن پالسی به اقدامات ضد شیعی عربستان

71949_939
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، نشریه معروف آمریکایی "فارن پالسی" در گزارشی ویژه به وضعیت شیعیان در عربستان سعودی پرداخته است. بخش‌هایی از مقاله خبرنگار این نشریه در ذیل می‌آید. هنگامی که وارد عوامیه شیعه نشین شدم ، شهری که سرشار از منابع نفت است اولین چیزی که نظر مرا به خود جلب کرد فقر و منزوی بودن آشکار آن بود. مردم این منطقه در تناقض آشکار با ثروت بسیاری که همه مردم با شنیدن نام عربستان به خاطرشان خطور می کند ، قرار دارند. شیعیان سعودی که 15 درصد...
بیشتر