“فارین افرز”: با وضعیت بد “ملک عبدالله”، سعودی زمان اشتباهی را برای جنگ نفتی انتخاب کرده است .

75287_496
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، نشریه معروف آمریکایی "فارین افرز" در مقاله ای با عنوان "نمایشنامه نفت سعودی...چرا عربستان به کاهش قیمت نفت ادامه می دهد؟" ، ضمن اشاره به بیماری "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان به سیاست فعلی این کشور در کاهش قیمت نفت می پردازد.در بخش هایی از این مقاله آمده است: دوشنبه (15 دی) داعش به مرز عربستان حمله کرد و یک ژنرال سعودی و دو نگهبان از گارد مرزی در این حمله کشته شدند.این اولین هجوم علیه عربستان از زمان تشکیلات ...
بیشتر

چرا کاسه صبر شیعیان عربستان سرریز شده است؟

IMAGE634608785428593750
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، شیعیان سعودی حدود 16 درصد از جمعیت 25 میلیونی آن را تشکیل می دهند که بیشتر آنها در منطقه "الشرقیه" به ویژه در "احساء"، "قطیف" و "هفوف" زندگی می کنند. این شهرها علیرغم اینکه بیشتری منابع نفتی را دارد از امکانات بسیار ضعیفی برخوردار است. به دلیل وهابی بودن سران عربستان، خانواده پادشاهی بر شیعیان این مناطق بسیار سخت می گیرد و آنها را از وظائف مختلف حکومتی دور نگه داشته است. در سال 1970 شیعیان 50 درصد از کارمن...
بیشتر