هجمه همه‌جانبه مفتی‌های سلفی علیه شیعیان مغرب

80669_827
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، افتتاح یک مرکز شیعی رسمی (2 اسفند) به نام "الخط الرسالی" در مغرب خشم سلفی های این کشور را برانگیخته است و بر تحرکات ضد شیعی خود افزوده اند. جریان شیعی "الخط الرسالی" در واکنش به این تحریکات بیانیه ای صادر و حملات شیوخ سلفی مغربی را که به فتنه و تفرقه بین مسلمانان این کشور فرا می خواند، محکوم کرد. الخط الرسالی در بیانیه خود به نام این شیوخ اشاره ای نکرده است اما به احتمال زیاد اشاره آنها به "عبدالباری الزمزمی"...
بیشتر