زیر گرفتن یک مسلمان با خودرو و توصیف قرآن به ویروس بدتر از”ابولا”+تصویر

72246_619
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، یک راننده آمریکایی، جوان مسلمان 15 ساله ای را در "کانزاس" یکی از شهرهای ایالت میزوری در ایالات متحده آمریکا را زیر گرفت. به نظر می رسد این حادثه عمدی بود است زیرا راننده مذکور بر روی خودروی خود عبارت " قرآن، ویروسی بدتر از ابولاست" را نصب کرده بود که نشان از عمق تنفر وی از اسلام، قرآن و مسلمانان دارد. پلیس "کانزاس" ضمن انکار عمدی بودن این حادثه اعلام کرده است که وی در اثر انحراف خودروی اش ، جوان مسلمان مذ...
بیشتر