ترور نماینده آیت الله سیستانی در “پاراچنار” توسط عوامل تکفیری

71334_271
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، عوامل تکفیری مسلح "ارتش صحابه" چهارشنبه شب مدیر مدرسه علمیه جعفری پاراچنار (واقع در پاکستان) و نماینده آیت الله سیستانی در این شهر شیعه نشین را به شهادت رساندند. تروریست ها چندین گلوله به سمت شیخ "محمد نواز عرفانى" شلیک کردند و باعث شهادت وی شدند. وی یکی از اعضای حزب "مجلس وحدت مسلمین" پاکستان نیز بود. قرنهای متمادی شیعیان با اهل تسنن در شبه قاره هند در کنار هم به صورت مسالمت آمیز میزیستند تا زمانیکه وهابیان متع...
بیشتر