استقرار پلیس زن داعش در کرکوک + تصویر

73198_179
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، منابع امنیتی کرکوک اعلام کردند که داعش به تازگی تعدادی از پلیس های زن خود را در مناطق جنوبی این استان به ویژه حویجه مستقر کرده است . این پلیس هاز زن داعش ماموریت دارند تمام زنان را کنترل کنند و آنها را مجبور به پوشیدن نقاب (پوشیه) مورد نظر داعش کنند. زنانی که از این امر تخطی کنند شلاق زده خواهند شد. همچنین اگر مردی به همراه زنی بدون نقاب باشد آن مرد نیز شلاق زده می شود. زنان پلیس مذکور در اماکن عمومی مختلف مستقر شده اند. داعش است...
بیشتر