رژیم آل خلیفه برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی دست به دامن سلفی‌ها شد

71077_204
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، انتخابات صوری آل خلیفه که قرار است فردا شنبه (1 آذر) چندی پیش توسط انقلابی های این کشور تحریم شد. انقلابی ها متقابلا طرح یک همه پرسی مردمی را مطرح کرد و قرار است مردم بحرین در این همه پرسی به این سؤال جواب دهند:  "آیا مایلید سرنوشت خود را با انتخاب یک نظام سیاسی جدید زیر نظر سازمان ملل متحد تعیین کنید؟ همه پرسی مذکور از امروز جمعه آغاز شده و تا فردا ادامه دارد. رژیم آل خلیفه که با دیدن شرکت گسترده در همه پرسی مردمی دچار وحشت شده است...
بیشتر