گردان‌های شیعه و در مقدمه آن گردان امام علی[علیه السلام]، سپری محکم علیه داعش.

77009_633
به گزارش «هئیت غریب مدینه»، "متیو لویت" مدیر برنامه "«استین»، درباره اطلاعات و مبارزه با تروریسم" در پژوهشگاه واشنگتن و با همکاری یک پژوهشگر دیگر به تشکیل گردان های شیعی داوطلب در عراق و سوریه پرداخته است.بخش هایی از این گزارش در ذیل آمده است. بیش از 50 گروه شیعی در عراق و سوریه علیه گروهک داعش تشکیل و آموزش دیده اند. تمامی این گروه ها به صورت داوطلبانه تشکیل شده اند و بارزترین آنها گردان های "امام علی[علیه السلام]" است. در...
بیشتر